• Waterval
  • Home
  • Opleiding van binnenuit leven

Opleiding van binnenuit leven

Wil je anderen ondersteunen om van binnenuit te gaan leven?

De opleiding van binnenuit leven is een bijzondere, unieke beroepsopleiding.

Je wordt opgeleid tot Levenskrachtcoach®. Zodat je bevoegd bent tot het toepassen en lesgeven in de Bewustzijnshealing®en en het openen en leren lezen van de Akashakronieken.

Als levenskrachtcoach® inspireer je mensen (jong en oud) omdat je Weet dat je een deel bent van een groter geheel. Er is zoveel meer. Alles wat ik of jij doet heeft gevolgen voor anderen, het leven om ons heen.

Daarom houdt je praktijk en geef je cursussen om mensen bewuster te maken van wie ze zijn en wat ze doen. Dat werkt helend en is inzicht gevend. Daarvoor gebruik je o.a. de Bewustzijnshealingen® en werk je met de Akashakronieken.

Waarom deze opleiding?

Het leven verandert. Steeds meer mensen vragen zich af "waar ben ik of waar zijn wij mee bezig?". Kan het niet anders, zo kan het toch niet doorgaan? We leven in een nieuwe tijd, het Waterman-tijdperk. Zijn onderweg van "ik en jij, naar wij" . Steeds meer mensen ervaren dat ze deel zijn van een groter geheel. Als mens leef en werk je op aarde, met beide voeten op de grond. Tegelijkertijd ben je (en velen voelen dat ook) verbonden met het Universum. Alles is Een....daarom de oproep om èn de behoefte bij velen om vanuit het hart te leven.

De opleiding is een bijzondere en nieuwe manier van werken. Het is een van de meest intuitieve opleidingen in Nederland. In november 2016 van start gegaan en inmiddels zijn 3 groepen deelnemers onderweg.....De deelnemers hebben een sterke behoefte om bij te dragen aan bewustwording. Bewustwording van wie je bent en wat je doet. Bij te dragen aan een mooiere en betere wereld, leven in vrede en harmonie. Maar beseffen ook "verbeter de wereld en begin bij jezelf". Willen graag een steentje bijdragen opdat iedereen het leven gaat leiden waarvoor je in de wieg gelegd bent....dan ziet de wereld er toch heel anders uit?
Levenskrachtcoaches® werken samen onder de 'paraplu' Alles is Een. Kijk eens rond op www.allesiseen.nl

De opleiding zelf.......

De beroepsopleiding van binnenuit leven leidt je op tot Levenskrachtcoach®. Je leert mensen inzicht te geven in wie ze zijn en wat ze doen. Dat is ontzettend helend en leidt tot grote veranderingen bij die mens en werkt ook door in zijn omgeving en relaties. Daarvoor leer je dus de Bewustzijnshealingen toepassen en in een later stadium ga je daarin lesgeven. Zodat mensen deze healing zelf kunnen toepassen. Ook verzorg je Akashareadings en healings. Aan het eind van de opleiding leer je mensen zelf hun Zieleplan te openen, dus de Akashakronieken te lezen.

Je komt gedurende 16 maanden steeds min. 1 keer per maand een dag samen. Daarnaast zijn er persoonlijke sessies. Heel veel thema's komen aan bod. Om enkele te noemen: de Universele Wetten (verkeersregels van en in het Universum). Wat is en hoe werkt Energie, wat zijn verschijningsvormen. Hoe versterk je je verbinding met het Universum, vraag en ontvang je inzichten en hulp? Hoe geef je Akashareadings? Hoe verzorg je de Bewustzijnshealings®? Wat doet een levenskrachtcoach® wel en niet, hoe houd je praktijk? Hoe geef je les?

Om deel te nemen aan de opleiding heb je al geleerd om de Akashakronieken voor jezelf te openen. Ook de Bewustzijnshealing kun je al toepassen op jezelf of ben je bereid dat te gaan leren op korte termijn. Dat zijn voorwaarden. Wat zo mooi en bijzonder is dat je als deelnemer ook “opdrachten” krijgt vanuit het Universum, de Akashakronieken. Die komen dan weer samen tijdens de lesdagen of in de persoonlijke sessie. Met andere woorden het is een bijzonder geleid proces, dat tot grote veranderingen leidt bij alle deelnemers. De opleiding vraagt een investering van € 11.111,--, betaling vindt in termijnen plaats.

Mijn ervaring met de opleiding...

In mijn dagelijks leven sta ik voor de klas, ben docent praktijkonderwijs voor leerlingen van 12-18 jaar die moeite hebben met leren. In mijn werk zie ik hoe kinderen en ouders worstelen met vragen over hun leven. Waarom ben ik anders? waarom kan ik niet mijn diploma halen of weet ik niet hoe ik dit probleem moet oplossen? Ik zie en ervaar dat steeds meer kinderen en hun ouders vastlopen. Ik zie hoe we mensen die "anders" zijn in hokjes plaatsen. Maar wat is nou eigenlijk "anders"?
Vanuit deze ervaringen ben ik begonnen met de opleiding en inmiddels heb ik mijn eigen praktijk. Door het geven van de bewustzijnhealings merk je dat bij kinderen maar ook hun ouders de druk van de ketel wordt gehaald. Ze kunnen weer kind zijn, zijn zoals ze zijn. Het geeft rust en berusting...alles is goed. Met de Akashareadings krijgen mensen inzichten hoe ze met bepaalde situaties of hun kind om kunnen gaan. Ook dat brengt rust, zo zet je een gezin weer "back on track". Wat een supergevoel geeft dat steeds opnieuw!!
Op persoonlijk vlak brengt de opleiding mij ook veel. ik ben op een andere manier in het leven gaan staan. Kijk anders naar me zelf, kom weer terug bij wie ik ben. In het verleden leefde ik vanuit mijn hoofd. Dacht overal over na en zag over mitsen en maren. Ik leer en heb geleerd dat je diep van binnen heel goed weet wat je wel en niet wilt, maar dat je hoofd steeds nieuwe obstakels creert. Je leert deze processen bij jezelf herkennen en erkennen zodat je ook in de begeleiding van anderen deze kunt zien en toepassen. Dus je leert een vertaalslag te maken: de ontdekkingen die je aan jezelf doet, naar en bij anderen herkennen opdat je hen daarbij kunt begeleiden/ondersteunen. Een grote meerwaarde is deze opleiding. Ben je nieuwsgierig geworden? Begint het bij jou van binnen ook te trillen van vreugde en verlangen? Wil je meer weten? Neem gerust contact op: Petra Leeftink 06-15224349

De opleiding maakt me bewust van wie ik ben en wat ik doe, hoe ik handel. Laat mij ervaren wat er in mij leeft en wat naar buiten wil komen. Mijn eigen verlangen om zinvol en bewust te leven, wordt zo werkelijkheid. Ik ben de creator van mijn eigen leven, als levenskrachtcoach, begin je met jezelf. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. De opleiding betekent voor mij werken aan mijzelf en bijdragen aan een betere wereld. Vrediger, liefdevoller en Lichter. Dit door te geven aan anderen, zodat het Licht zich verspreidt. In en om mezelf is het al lichter, liefdevoller en vrediger geworden, de harmonie is teruggekeerd. Dat wil ik graag doorgeven zodat ook anderen dit ervaren. Dichter bij zichzelf komen en gaan leven van Binnenuit, vanuit hun hart....Gaan doen en ontdekken waarvoor ze hier gekomen zijn, gaan staan voor wie ze zijn. zodat hun leven ook lichter, liefdevoller en vrediger wordt en de harmonie terugkeert. Elise Snijders

In november 2016 ben ik gestart met deze opleiding, nadat een half jaar daarvoor mijn werk als maatschappelijk werker/sociaal consulent was gestopt. Aanleiding hiertoe was ziekte waardoor ik een jaar uit het arbeidsproces was geweest en veranderingen binnen de sociale sector, die maakten dat ik niet meer paste in deze richting. Ik wilde echter wel graag werken en voelde intuïtief dat er vast iets anders op mijn weg zou komen. Jarenlang had ik mij bezig gehouden met Reiki, intuïtief schrijven en de Bewustzijnshealing leren toepassen op mezelf. Nadat Lia de workshop Akashakronieken leren lezen op de agenda had geplaatst, wist ik dat ik dit wilde doen. De stap daarna om de opleiding te gaan volgen was eveneens een intuïtieve keuze vanuit vertrouwen en zonder te "weten" waar dit op uit zou kunnen komen. En dat gaf een totaal nieuwe wending aan mijn leven.
Het heeft mij dichter bij mezelf gebracht, ik leerde door angsten en onzekerheden heen te gaan, kreeg inzichten. Bepaalde gedachten/overtuigingen die ik mij eigen had gemaakt en mij niet meer dienden, lieten mij los door de heling, die bij het openen van mijn levensboek (Akashakronieken) plaatsvond. De kronieken openen ervaar ik als een soort van spotlicht dat telkens weer op een bepaald aspect in mezelf komt te staan wat op dat moment aan de orde is en dat werkt bijzonder verhelderen en helend. Ook het toepassen van de Bewustzijnshealing zorgt voor rust en helderheid in mijn hoofd en ruimte in mijn lichaam.
De opleiding maakte me bewuster, om meer vanuit m'n hart en minder vanuit m'n hoofd te leven en dat gaf zoveel innerlijke rust waardoor er een hele verschuiving plaatsvond binnen al mijn levensgebieden. Ik ontwikkelde mezelf, leerde patronen herkennen en erkennen in mezelf en groeide in mijn talenten waaronder in het schilderen en dat maakt mij heel gelukkig. Een ander belangrijk punt is ook dat ik beter heb leren omgaan met de minder fijne gebeurtenissen in het leven. Vooral door mezelf er niet tegen te verzetten maar door het toe te laten, het er laten zijn, zodat ik daarna weer verder kan. Dat alleen is al een enorme verrijking.
De Akashakronieken en de Bewustzijnshealing zijn in deze opleiding de "tools" die me, door de zeer kundige, persoonlijke en inspirerende begeleiding van Lia, bij mijn wens hebben gebracht. Dat is om met hart en ziel te leven als zelfstandig Levenskrachtcoach waarin het een voorrecht is om mensen te mogen begeleiden met behulp van deze prachtige "gereedschappen"zodat zij ook weer (meer) vanuit hart en ziel leren leven. Raakt dit jou ook? Of heb je vragen? Ik ben graag bereid er met je over van gedachten te wisselen. Jantine Leusink, telefoon 06-15621884

In september 2017 ben ik begonnen en wat verrijkt deze opleiding mijn leven! Het geeft mij veel herkenning en herinnering. Het brengt mij terug naar wie ik in essentie ben.
De lesdagen worden volledig intuïtief gedragen, wat ik daar mee bedoel is, dat ik een week voor de lesdag al met een thema bezig ben zonder dat ik weet wat het thema gaat zijn. Lia voelt dit aan en krijgt het thema door.
Wat ik mooi aan de opleiding vind is dat je zelf door bepaalde lagen heen moet om anderen daar weer in te kunnen dienen. De opleiding maakt je bewust in waar je mee bezig bent en hoe je dat kan veranderen als je naar je ziel luistert. Dat maakt dat het leven zoveel makkelijker. Het lijkt op puzzelstukjes die in elkaar vallen. Na elke lesdag voel ik dat er weer een puzzelstukje op zijn plek ligt. Ik zou zeggen als jij de roep ook hoort, geef er gehoor aan het brengt je zoveels moois, zeker als je je dienstbaar opstelt om anderen te ondersteunen als levenskrachtcoach. Lieve groet, Annemarie Kuiper-Vaanholt

In september 2017 ben ik begonnen met de opleiding "van binnenuit leven", terugkijkend heeft me dat al heel veel gegeven. Ik heb talenten van mezelf ontdekt, waar ik me niet bewust van was en bovenal geeft het me heel veel energie deze talenten verder te ontplooien! Alice Slijkhuis

In mij leefden vragen: 'wie ben ik, wat doe ik en waarom ben ik hier?' Toen diende deze opleiding zich aan. Ik wil graag melden dat Lia mij op een zeer liefdevolle manier begeleid, altijd is er ondersteuning, een luisterend oor of inspirerende feedback waar ik mee verder kan. Ik had al jaren Reiki, ook geleerd intuïief te schrijven en paste vaak de Bewustzijnshealing op mezelf toe. Vlak voor een ziekteperiode leerde ik de Akashakronieken lezen. Ik heb daar zoveel steun aan (gehad)! Ook door die periode werd ik echt heengeleid. Voor mij de bevestiging is er zoveel meer tussen hemel en aarde. De opleiding tot levenskrachtcoach was dan ook een volgende stap, het was een innerlijk weten ipv een nadenken over. De opleiding vond mij....
Het werken met de Akashakronieken en de Bewustzijnshealing zet aan tot zelfreflectie. Daardoor kom ik op diepere lagen in mijzelf, waar de oorsprong ligt van bijv. problemen, oude patronen en overtuigingen. Door hier verbinding mee te maken krijg ik inzicht en weet ik wat ik kan veranderen, het wordt opgelost en soms vanzelf al weggenomen. Dat maakt dat ik me op alle gebied steeds vrijer en blijer voel. Ik ervaar meer levensvreugde en een diepere laag van blijdschap. Ik volg mijn hart en ga mee met de stroom van het leven. Hierdoor ben ik ook anders gaan kijken. Ik zie de samenhang in alles, zie dat alles een is. Wat ik ontdekt heb wil ik graag delen met anderen en hen begeleiden om ook van binnenuit te leven, met hart en ziel! Prachtig is het om anderen te ondersteunen met de Kronieken, de Bewustzijnshealing. Want als we allemaal het leven leiden zols het bedoeld is, hebben we een paradijs op aarde. Voel je je ook geroepen tot de opleiding, volg dan je hart. Je mag me altijd bellen: Tosca du Burck 06-44222449

Je geroepen voelen, dat viel mij ten deel, tijdens de Masterclass Akasha Kronieken leren lezen. Waar ik niet om heen kon, die roep om bij te dragen aan de vrede in de wereld, beginnend bij de vrede in jezelf, want wees eerlijk, verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Zonder oordeel, in de onvoorwaardelijke liefde voor al wat leeft. Mijn leefstijl is veranderd, materiële zaken, oude patronen en aannames loslatend.....om maar wat te noemen.
Leven van binnenuit, zoveel makkelijker als het leven vanuit je hoofd, waarbij je aan het denken bent hoe zal ik dit en...
Een mooie opleiding die mij steeds meer bewuster maakt van de wereld om mij heen, wat mijn plek en bijdrage daarin is.
Een welgemeende warme groet, Jaap Gerssen."

Levenskracht coaches® bij jou in de buurt

levenskrachtcoaches

Contact

Adres

Lia Koek
Oude Sluisweg 3
7478 RJ Diepenheim

Telefoon: 0547-351433
e-mail: info@allesiseen.nl 

Kamer van Koophandel 73540943

Bewustzijnshealing zelf ervaren?

Spreek de 3-daagse* af, nu tijdelijk voor € 60,-

*3 opvolgende dagen een afstandsbehandeling van 30 minuten

Klik HIER om af te spreken bij een van de levenskrachtcoaches van Alles is Een